Начало >> Законы
Законы

Законы, правила, требования

Заголовок
CPT (CARRIAGE PAID TO)
DDP (DELIVERED DUTY PAID)
Господарський процесуальний кодекс України
Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні
Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
Національні нормативи аудиту
О государственной защите потерпевших, свидетелей
Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан
Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів
Порядок використання коштів, для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами
Про аудиторську діяльність
Про банки i банкiвську дiяльнiсть
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Про заходи щодо недопущення мінімізації податкових зобов'язань, вивезення капіталів за кордон
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС АРМЕНИИ
Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана
Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Уголовно-процессуальный кодекс республики Беларусь
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова
Уголовно-процессуальный кодекс республики Таджикистан
Уголовно-процессуальный кодекс республики Узбекистан
Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии
Хартия основных прав Европейского Союза