Начало >> Законы >> Національні нормативи аудиту

Інша інформація в документах - Національні нормативи аудиту

Печать
Оглавление
Національні нормативи аудиту
Вимоги
Основні вимоги
Мета та загальні принципи
Договір
Контроль якості
Документальне оформлення аудиторської перевірки
Помилки та шахрайство
Перевірка дотримання вимог законодавчих актів
Планування
Знання бізнесу клієнта
Суттєвість
Оцінка системи внутрішнього контролю
Електронна обробка даних
Аудиторські докази
Початкові залишки по рахунках
Аналітичні операції
Вибіркова перевірка
Аудит облікових оцінок
Споріднені сторони
Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт
Концепція діючого підприємства
Інформація від керівництва підприємства
Використання результатів роботи іншого аудитора
Врахування роботи спеціалістів внутрішнього аудиту
Залучення експертів
Аудиторський висновок
Інша інформація в документах
Висновки спеціального призначення
Оцінка перспективної фінансової інформації
Використання комп'ютерів
Вплив системи електронної обробки даних
Оцінки властивого ризику

Норматив № 27
Інша інформація в документах, які стосуються перевіреної
аудитором фінансової звітності підприємства

Зміст Параграфи
Вступ 1-8
Доступ до іншої інформації 9
Вивчення іншої інформації 10
Суттєві невідповідності 11-13
Суттєві перекручення подій 14-18
Доступність іншої інформації 19-23
після дати складення аудиторського висновку
Вступ
1. Метою нормативу є встановлення норм і правил дослідження
аудитором іншої інформації, що стосується перевіреної фінансової
звітності підприємства, але про яку аудитор не повинен складати
аудиторський звіт. Цей норматив використовується тоді, коли річний
звіт є складним для користувачів, або він може бути використаний
щодо інших документів фінансової звітності, пов'язаних з
пропозицією цінних паперів для відкритого продажу.
2. З метою визначення можливої несумісності з уже перевіреною
ним фінансовою звітністю підприємства, аудитор повинен
ознайомитися з іншою інформацією.
3. Несумісність існує тоді, коли інша інформація суперечить
тій, яка міститься у перевіреній фінансовій звітності
підприємства. Значна несумісність може поставити під сумнів
правильність висновків аудитора, що спираються на раніше отримані
аудиторські докази, і може послужити причиною для перегляду
аудиторського висновку про звітність клієнта.
4. Інша інформація. Підприємство, як правило, щорічно
оприлюднює фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Таке
оприлюднення по суті є річним звітом. Під час оприлюднення річного
звіту підприємство може включити в нього іншу фінансову або
нефінансову інформацію в додатках (пояснення до балансу і таке
інше). У цьому нормативі така фінансова або нефінансова інформація
називається "іншою інформацією".
5. Прикладами "іншої інформації" є звіт керівництва клієнта і
ради директорів про свою діяльність, фінансовий огляд головних
моментів діяльності, дані про службових осіб, заплановані
капітальні витрати, фінансові коефіцієнти та показники
(платоспроможність, ліквідність, прибутковість), повідомлення
офіційних осіб і поточні квартальні дані.
6. Аудитор зобов'язаний повідомити клієнта окремо про іншу
інформацію. За деяких обставин аудитор може цього не робити. Але
він повинен вивчити іншу інформацію при підписанні висновку про
фінансову звітність підприємства, якщо довіра до перевіреної
звітності може бути підірвана невідповідністю між звітністю
підприємства та іншою інформацією.
7. У разі аудиту фінансових установ, відкритих акціонерних
товариств аудитор повинен використовувати спеціальні процедури
перевірки для визначення іншої інформації, наприклад, додаткових
аналітичних даних і проміжної фінансової інформації. Якщо така
"інша інформація" пропущена або виявлено недоліки, аудитор повинен
зазначити такі факти в аудиторському висновку.
8. Коли аудитор зобов'язаний додатково включити до
аудиторського звіту параграф про іншу інформацію, то в цьому
випадку відповідальність аудитора визначається характером
призначення договору на проведення аудиту.
Доступ до іншої інформації
9. Щоб аудитор мав змогу зробити дослідження іншої
інформації, яка включається в аудиторський звіт, він повинен мати
доступ до такої інформації. Перед тим, як скласти аудиторський
звіт, аудитору необхідно одержати відповідну домовленість з
клієнтом про отримання такої інформації. З певних обставин вся
інша інформація може бути недоступна на день складання
аудиторського звіту. В цьому разі аудитору необхідно керуватися
нормативом "Події, які виникають після дати оприлюднення звітності
підприємства."
Вивчення іншої інформації
10. Мета і масштаб аудиту фінансової звітності підприємства
визначаються, виходячи з припущення, що зобов'язання
(відповідальність) аудитора обмежується інформацією, визначеною в
аудиторському звіті. Відповідно, аудитор не має особистих
зобов'язань визначати, що інша інформація правильно представлена.
Значні невідповідності
11. Якщо при вивченні іншої інформації аудитор знайде значні
невідповідності між цією інформацією і фінансовою звітністю
підприємства, яка перевіряється, аудитор повинен визначити, чи є
необхідність в тому, щоб звітність підприємства або інша
інформація були виправлені.
12. Якщо в фінансовій звітності підприємства, яка
перевіряється необхідно зробити виправлення, а клієнт
відмовляється їх зробити, аудитор повинен скласти висновок, який
відрізняється від безумовно позитивного.
13. Якщо існує необхідність виправлення іншої інформації, а
клієнт відмовляється вносити в неї виправлення, аудитор повинен
розглянути питання включення в аудиторський висновок або в додаток
до нього нового параграфу або абзацу, в якому буде описано про
виявлену суттєву невідповідність, або вжити інших заходів. Новий
аудиторський висновок, який відрізняється від першого, або
письмова відмова від надання висновку залежить від певних
обставин, характеру і важливості невідповідності. Аудитору
необхідно звернутися до юриста для отримання рекомендацій про його
подальші кроки в ситуації, яка склалася.
Значні перекручення подій
14. Вивчаючи іншу інформацію з метою визначення значних
невідповідностей, аудитор може виявити значні перекручення подій.
15. З точки зору цього нормативу значні перекручення подій в
іншій інформації існують, коли така інформація представлена не
коректно, і це не стосується питань, розкритих у фінансовій
звітності підприємства.
16. Якщо аудитор з'ясував, що інша інформація значно
перекручує події, він повинен обговорити це питання з керівництвом
клієнта. При обговоренні цього питання з керівництвом аудитор не
завжди може оцінити обґрунтованість іншої інформації і відповідей
керівництва і тому повинен впевнитися, чи справді існує різниця
між його судженнями і дійсним станом справ.
17. У ситуації, коли аудитор вважає, що без сумнівів існують
значні перекручення подій, йому необхідно попросити керівництво
звернутися за консультацією до кваліфікованої третьої сторони,
якою може бути юрист, що повинен дати пораду з цього питання.
18. Якщо аудитор робить висновок, що інша інформація
перекручує події, а керівництво відмовляється виправляти такі
перекручення, він повинен розглянути можливість здійснити
відповідні заходи. Ці заходи можуть складатися з таких кроків, як
повідомлення керівництва у письмовій формі про ті питання стосовно
іншої інформації, котрі викликають сумнів аудитора, а також
отримання аудитором юридичної консультації у третіх осіб.
Доступність іншої інформації після дати складення
аудиторського висновку
19. У ситуаціях, коли на час виконання аудиторського висновку
інша інформація була недоступна аудитору, йому необхідно вивчити
цю інформацію у найкоротший термін, щоб визначити серйозність
розбіжностей між іншою інформацією та фінансовою звітністю
підприємства.
20. Якщо, вивчаючи іншу інформацію, аудитор виявляє значні
невідповідності подій, він повинен визначити, чи є необхідність
перегляду фінансової звітності та іншої інформації.
21. У випадку, коли передбачено перегляд фінансової
звітності, необхідно дотримуватися положень Національного
нормативу аудиту № 10 "Знання бізнесу клієнта".
22. У ситуації, коли аудитору необхідно переглянути іншу
інформацію, а підприємство згодне це зробити, аудитор повинен
виконати, залежно від обставин, необхідні процедури перевірки.
Такі процедури перевірки можуть складатися з експрес-огляду
рішень, зроблених керівництвом для того, щоб упевнитися, що
користувачі раніше оприлюдненої фінансової звітності підприємства,
до якої входив також аудиторський звіт та інша інформація,
поінформовані про зміни.
23. Якщо є необхідність у перегляді іншої інформації, але
керівництво відмовляється проводити такий перегляд, аудитор
повинен розглянути можливість здійснити відповідні альтернативні
заходи. Ці альтернативні заходи можуть складатися з таких кроків,
як інформування керівництва клієнта у письмовій формі стосовно
іншої інформації, з питань, котрі викликають сумнів у аудитора, а
також отримання юридичної поради, яка надасть переконливішого
характеру твердженням аудитора.
Обмеження щодо використання цього нормативу
Цей норматив не можна використовувати при проведенні
аудиторської перевірки бюджетних некомерційних установ.   
« Міжнародний пакт про громадянські і політичні права   О государственной защите потерпевших, свидетелей »