Содержание материала

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності ОВС

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему:
«АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ»

 

Виконав:

курсант 407 навчального взводу

рядовий міліції

ЛУГОВОЙ В.Ю.

 

 

Перевірив:

начальник кафедри АП та АД ОВС

майор міліції

МЕЛІЯ Ю.В.

 

Донецьк - 2007
ПЛАН

 

Вступ
1. Адміністративна відповідальність: генезіс, основні ознаки, структура.
2. Порівняльний аналіз адміністративної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності
3. Склад адміністративного правопорушення, зробленого юридичною особою, підстави залучення до відповідальності. Провина юридичних осіб.
Висновок
Список використаної літератури

ВСТУП

Щодня в засобах масової інформації звучить слово «відповідальність»: «вони понесуть відповідальність», «особу буде притягнуто до відповідальності», «удалося уникнути відповідальності», «відповідальність неминуча», «уведені нові види відповідальності» і т.д.
У законодавчих текстах часто зустрічаються такі фрази, як «посилення відповідальності», «підвищення відповідальності», «пом'якшення відповідальності», «залучення до відповідальності», «звільнення від відповідальності», «скасування відповідальності», «несуть відповідальність», «підлягають відповідальності», «закон, що передбачає відповідальність», «тягне відповідальність», «покладає відповідальність».
У всіх перерахованих вище випадках, відповідальність характеризує зв'язок суб'єкта з іншими суб'єктами, із суспільством, з державою. Цей зв'язок проявляється в тому, що будь-який інший господарюючий суб'єкт, вступаючи в різноманітні суспільні відносини, відповідає за своє поводження - він повинен ураховувати пропоновані до нього вимоги та погоджувати свої вчинки з існуючими правилами та цінностями.
Одним з таких суб'єктів є юридичні особи. Як відомо, нема «прав та обов'язків без відповідальності». Взявши на себе права та обов'язки по веденню господарської діяльності, юридичні особи вступають у нові «відношення - відповідальність»: нові правовідносини - нова відповідальність.
Довгий час у юридичній літературі дискусійним було питання про те, чи підлягають юридичні особи адміністративної відповідальності?
Надалі сформована в галузевому законодавстві тенденція розглядати юридичну особу як суб'єкт адміністративної відповідальності знайшла закріплення в КУпАП, і в цей час в Особливій частині КУпАП вміщується більше 150 юридичних складів, суб'єктом яких є юридична особа.
Разом з тим, незважаючи на законодавче урегулювання розглянутого питання, як у теорії, так і на практиці, постійно виникають питання, пов'язані із залученням до відповідальності юридичних осіб за адміністративні правопорушення: який повинен бути склад правопорушення? Хто понесе відповідальність у результаті реорганізації юридичної особи? Чи є провина необхідним елементом складу правопорушення?
Отже, тема даної курсової роботи - «Адміністративна відповідальність юридичних осіб».
Актуальність даного дослідження підтверджується нижченаведеними обставинами:
по-перше, до теперішнього часу у правовій літературі нагромадився ряд дискусійних питань про відповідальність юридичних осіб за адміністративні правопорушення. На мій погляд, актуально їх систематизувати, і виявити раціональні точки зору.
по-друге, через ріст кількості юридичних осіб у країні, безумовний інтерес представляє виявлення особливостей адміністративної відповідальності даних суб'єктів, а також проблем практичного застосування відповідальності за ті або інші правопорушення.
по-третє, становить інтерес дослідження матеріалів судової практики по залученню юридичних осіб до відповідальності за адміністративні правопорушення, з метою виявлення найбільш частих і характерних помилок (як у правозастосуванні судами, так та у правовідносинах за участю юридичних осіб).
Отже, мета курсової роботи - розглянути особливості відповідальність юридичних осіб за адміністративні правопорушення.
Виходячи з поставленої мети, я ставлю перед собою наступні завдання:
- проаналізувати поняття та види юридичної відповідальності;
- виявити значення юридичної відповідальності як елемента в правовому статусі юридичних осіб;
- розглянути види публічно-правової відповідальності юридичних осіб;
- дослідити адміністративну відповідальність як вид відповідальності;
- проаналізувати правове регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб;
- розглянути склад адміністративного правопорушення, вчиненого юридичною особою, підстави залучення до відповідальності;
- виділити провину юридичних осіб, як необхідний елемент адміністративного правопорушення;
- проаналізувати види покарання юридичних осіб за адміністративні правопорушення;
- проаналізувати призначення покарання та проблеми співвідношення відповідальності членів юридичної особи.
По закінченю роботи підвести підсумки у дослідженню.
У роботі буде проаналізоване чинне законодавство України, судова практика з цього питання. У дослідженні будуть використані коментарі до чинного законодавства, періодика та наукова література.