Содержание материала

Министерство образования и науки Украины
Донбасский государственный технический университет

Кафедра экономики и управления

 

ПРОГРАММА
и контрольные задания по дисциплине
«Анализ инвестиционных проектов»
для студентов специальности 7050104 «Финансы»

Составил:
ст. преподаватель Антипова Л.П.

 

Алчевск, 2006

Вступ

Аналіз інвестиційних проектів є складовою процесу управління інвестиціями. Він дає інформаційну базу ( у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту) для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель, початку його інвестування, постійного моніторингу реалізації.
Аналіз інвестиційних проектів – це комплекс методичних і практичних прийомів розробки обгрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту.
Мета дисципліни “Аналіз інвестиційних проектів” – володіння сучасними методами аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів, а також розвиток та закріплення знань, які отримані при вивченні курсу “Інвестування”.

Програма інвестиційних проектів

Тема 1 Види інвестиційних проектів і вимоги до них
Визначення інвестиційного проекту. Місце і роль інвестиційного проекту в розвитку ринкової економіки. Стадії реального інвестування. Класифікація інвестиційних проектів, вимоги до них.
Тема 2 Склад, структура і зміст інвестиційного проекту
Порядок розробки інвестиційного проекту і його основні розділи. Техніко-економічне обґрунтування. Схема сукупних (загальних) витрат інвестиційного проекту.
Тема 3 Підготовка й оцінка інвестиційного проекту
Стратегія підготовки й оцінки інвестиційного проекту. Інвестиційний меморандум і його склад. Розробка попереднього бізнес-плану і коротка характеристика його основних розділів.
Тема 4 Сутність і напрямок проектного аналізу
Визначення проектного аналізу і його основні напрямки. Характеристика основних аспектів інвестиційних проектів: економічних, технічних, фінансових, організаційних, соціальних, екологічних.
Тема 5 Основи проектного аналізу
Методи і принципи проектного аналізу. Дисконтування в проектному аналізі. Метод розрахунку дисконтированої вартості зі застосуванням коефіцієнтів дисконтування.
Тема 6 Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів
Базові принципи й основні показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Чистий приведений доход. Розрахунок індексів прибутковості і рентабельності. Період окупності інвестиційного проекту, і визначення внутрішньої ставки прибутковості. Порівняння ефективності альтернативних інвестиційних проектів.
Тема 7 Методи розрахунку ефективності інвестицій
Метод розрахунку чистої дисконтированої вартості. Метод розрахунку внутрішньої норми окупності інвестицій. Метод повних відрахувань.
Тема 8 Способи і методи вибору інвестиційних проектів в умовах ризику
Поняття й особливості ризику інвестиційного проектування. Статистичний спосіб виміру ризику. Експертний метод оцінки ризику. Метод розрахунку часу окупності інвестицій. Метод розрахунку поточної вартості. Метод розрахунку середнього прибутку. Визначення рентабельності інвестицій із внутрішніх і зовнішніх джерел.

Практическое задание

Для альтернативных инвестиционных проектов на основании исходных данных (приложение А) определить: чистый приведенный доход; индекс доходности; индекс рентабельности; период окупаемости; внутреннюю ставку доходности. Составить сравнительную таблицу основных показателей эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов. Дать обобщенную сравнительную оценку альтернативных инвестиционных проектов по критерию эффективности.