Содержание материала

герб Украины

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 4 жовтня 1995 року № 786

Київ

Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 травня 1998 року № 699,
від 29 червня 1999 року № 1171,
 від 19 січня 2000 року № 75,
 від 6 грудня 2000 року № 1778,
 від 21 лютого 2001 року № 158,
 від 21 травня 2001 року № 542,
 від 9 липня 2002 року № 943,
 від 16 листопада 2002 року № 1735,
 від 18 січня 2003 року № 84,
 від 29 жовтня 2005 року № 1033,
 від 27 грудня 2006 року № 1846

 

(Зміни, передбачені абзацом другим пункту 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1846, будуть внесені одночасно з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1846)

 

Додатково дивись оголошення
("Офіційний вісник України", № 16, 3 травня 2006 року)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна (додається).

2. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Міністерству економіки проаналізувати наслідки практичного застосування цієї Методики і у разі потреби подати до 1 липня 1996 року до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення до неї змін і доповнень.

3. Уповноважити Фонд державного майна давати роз'яснення з питань застосування цієї Методики.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 року № 923 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій" (ЗП України, 1994 року, № 4, стаття 73).

5. Ця постанова набуває чинності з 16 травня 1995 року.

 

 

 

Прем'єр-міністр України

 

Є. МАРЧУК

 

Міністр
Кабінету Міністрів України

 

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 1995 року № 786

 

МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна

 

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

____________
* Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75,
 від 21.02.2001 року № 158)

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) державного підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". 

(абзац другий пункту 2 в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.98 року № 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року № 1846)

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

(пункт 3 в редакції постановаи Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 року № 699)

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

(пункт 4 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 року № 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сорокуц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Вз - залишкова (за балансом, форма № 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Сорокуц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

Абзац третій пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 27.12.2006 року № 1846)

(пункт 5 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 року № 699,
 від 19.01.2000 року № 75) 

6. Пункт 6 виключено 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 18.05.98 року № 699)

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75,
 від 06.12.2000 року № 1778,
 від 27.12.2006 року № 1846)

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

(абзац перший пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2002 року № 943)

Опл = Вп х Сор,

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп - площа орендованого приміщення, кв. м; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 року № 699)

Абзац четвертий пункту 8 виключено

(пункт 8  доповнено абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75,
 абзац четвертий пункту 8 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року № 1846)

9. Пункт 9 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

(пункт 10 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.05.98 року № 699,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2002 року № 943)

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.01.2000 року № 75)

12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                                            Опл
Опл.міс. =  ------  х Іп.року х І м ,
12

де Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.року - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

(пояснення до формули в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.05.98 року № 699)

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету;

за нерухоме майно державних підприємств, організацій - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;

за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), - до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству.

У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, орендна плата спрямовується:

(абзац п'ятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1735)

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації;

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету.

У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету.

(пункт 17 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 18.05.98 року № 699,
 від 19.01.2000 року № 75,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 року № 158)

Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року № 1735)

У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

(пункт 17 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року № 1846)

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.

(Методику доповнено пунктом 18 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 року № 1846)