Содержание материала


герб Украины

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
НОРМАТИВИ

№ 73 від 18.12.1998
м. Київ


(Нормативи втратили чинність на підставі Рішення
Аудиторської палати
№ 128/1 від 30.10.2003)
Національні нормативи аудиту
Перелік національних нормативів аудиту
   

  Номери нормативів    

 

Назва нормативу
№  
01-02№ Вступний матеріал №
01 Вимоги національних нормативів аудиту.  
02 Основні вимоги до аудиту.
03-08 Відповідальність
03 Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності
04 Договір на проведення аудиту.
05 Контроль якості аудиторських послуг.
06 Документальне оформлення аудиторської перевірки.
07 Помилки та шахрайство.
08 Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України.
09-11 Планування
09 Планування аудиту.
10 Знання бізнесу клієнта.
11 Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської
перевірки.
12-13 Внутрішній контроль
12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та
ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.
13 Аудит в умовах електронної обробки даних.
14-22 Аудиторські докази
14 Аудиторські докази.
15 Відношення аудитора до початкових залишків по
рахунках обліку підприємства при першій аудиторській
перевірці.
16 Аналітичні операції.
17 Вибіркова перевірка.
18 Аудит облікових оцінок.
19 Споріднені сторони.
20 Події, що мають істотний вплив на аудиторський звіт і
відбуваються після укладення фінансової звітності
  підприємства та аудиторського висновку.
21№ Концепція діючого підприємства. №
22 № Інформація, що надається аудиторові
керівництвом підприємства. №
23-25№ Використання роботи інших фахівців №
23№ Використання результатів роботи іншого аудитора №
24№ Врахування роботи фахівців внутрішнього аудиту. №
25№ Залучення експертів. №
26-27№ Аудиторські висновки та звіти. №
26№ Аудиторський висновок. №
27 № Інша інформація в документах, що стосуються перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства. №
28-29№ Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів №
28№ Аудиторські висновки спеціального призначення. №
29№ Оцінка перспективної фінансової інформації. №
30-32 № Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення
аудиту №
30№ Використання комп'ютерів в галузі аудиту. №
31 № Вплив системи електронної обробки даних на оцінку
систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю №
32   Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності
внутрішнього контролю, їх вплив на незалежні процедури аудиторської перевірки.