КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2007 р. N 634

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів (додається).

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 


Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2007 р. N 634 


ПОРЯДОК
використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2007 році коштів, передбачених Держпідприємництву у державному бюджеті за програмою "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених у 2007 році відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів (далі - відшкодування).

3. Суб'єктами малого та середнього бізнесу є фізичні особи, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", та юридичні особи - малі та середні підприємства, визначені відповідно до Господарського кодексу України.

Вимоги щодо використання бюджетних коштів

4. За рахунок бюджетних коштів відшкодовується сума сплачених відсотків за користування кредитом у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, якщо:

відсоткова ставка за користування кредитом в національній валюті не перевищує 22 відсотків річних для фізичних осіб та малих підприємств і 18 відсотків річних для середніх підприємств;

розмір кредиту, відсоткова ставка якого підлягає відшкодуванню, не перевищує 250 тис. гривень для фізичних осіб та малих підприємств і 2500 тис. гривень для середніх підприємств;

розмір співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів становить не менш як 20 відсотків його вартості.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

5. Відбір суб'єктів малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, здійснюється на конкурсній основі.

Порядок і умови проведення конкурсу, перелік документів, що необхідні для виплати відшкодування, затверджуються наказом Держпідприємництва за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

6. Держпідприємництво затверджує наказом розподіл бюджетних коштів у розрізі його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7. Територіальні органи Держпідприємництва укладають з переможцями конкурсу договір про відшкодування за формою, що затверджується Держпідприємництвом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

8. Виплата відшкодування проводиться Держпідприємництвом через його територіальні органи переможцям конкурсу на підставі:

копії платіжного доручення щодо сплати відсотків за користування кредитом;

нотаріально засвідченої копії кредитного договору, укладеного з банком;

довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування кредитом;

графіка погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданого банком.

9. Бюджетні кошти перераховуються на відкриті в установах банків поточні рахунки суб'єктів малого та середнього бізнесу відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

10. Суб'єкти малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду, а в грудні - до 25 числа до територіальних органів Держпідприємництва визначені укладеним згідно з пунктом 7 цього Порядку договором документи, що підтверджують погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитом.

Територіальні органи Держпідприємництва щомісяця до 10 числа наступного періоду складають та подають Держпідприємництву реєстри суб'єктів малого та середнього бізнесу, яким виплачується відшкодування, для затвердження зведеного реєстру та перерозподілу у разі необхідності в установленому порядку між його територіальними органами бюджетних асигнувань на виплату відшкодування.

Звітність про використання бюджетних коштів та контроль за їх витрачанням

11. Держпідприємництво подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про виконання результативних показників разом з поясненнями та висновками.

12. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несе Держпідприємництво та його територіальні органи.

13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.